University Dragons` Den

Plan przedmiotu „University Dragons` Den”

Przedmiot składać się będzie z dziesięciu zajęć (łącznie 20 godzin dydaktycznych): ośmiu zajęć o charakterze warsztatowym oraz dwóch w formule prezentacji projektów.

Grupa młodych ludzi schodzi po schodach

Dzięki udziałowi w przedmiocie University Dragons`Den:

 • poznasz czym jest modelowanie biznesowe i dlaczego jest istotne w zakładaniu startupów,
 • poznasz zasady tworzenia i rozwoju nowych, innowacyjnych pomysłów,
 • poznasz innowacyjne sposoby analizy rynku i klientów,
 • nauczysz się skalować i parametryzować swój biznes,
 • poznasz zasady komercjalizacji wiedzy i technologii,
 • będziesz potrafiła/potrafił szukać środków finansowych na swoje projekty,
 • zrozumiesz, jakimi zasadami kieruje się rynek, poznasz sposób myślenia potencjalnych klientów,
 • nauczysz się pracować w zespole (uczestniczki i uczsetnicy na pierwszych zajęciach zostaną podzieleni na 2-3 osobowe zespoły, które wspólnie będą tworzyć i prezentować projekt końcowy).

Wszystko to podczas praktycznych, interaktywnych zajęć, prowadzonych przez praktyków biznesu!

Jesteś zainteresowana? Jesteś zainteresowany?

11 stycznia 2022 ruszyły w USOS zapisy na przedmiot!

Zostało kilka wolnych miejsc – rekrutacja przedłużona do 6 lutego !!!

Zasady realizacji przedmiotu reguluje ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. [ 112KB – pdf ] w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’.

Co trzeba zrobić?

 1.  Pomiędzy 11 stycznia a 6 lutego 2022 należy zapisać się na przedmiot przez USOS. Samo zapisanie się na przedmiot nie gwarantuje jednak, że zostaniesz zaproszona/zaproszony do udziału. Jednocześnie musisz przesłać na adres: leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl fiszkę projektową (również do 6 lutego 2022 r.) zawierającą wstępny opis Twojego pomysłu.

2. Twój pomysł na biznes, opisany na fiszce, zostanie oceniony przez Komisję (w składzie: Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Leszek Kwieciński prof. UWr, dr Kamil Bromski, moderator przedmiotu, mgr Dominika Buczkowska, kierowniczka Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej) i do 11 lutego 2022 otrzymasz informację mailową, czy zakwalifikowałaś /zakwalifikowałeś się na przedmiot.

3. Nazwiska osób niezakwalifikowanych zostaną usunięte z USOS. Wszystkich niezakwalifikowanych zapraszamy w kolejnych edycjach.

Harmonogram zajęć w ramach przedmiotu:

Kiedy ? 8 marca 2022r., godz. 16.00.

Gdzie ? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Czym jest przedsiębiorczość i dlaczego zawsze warto być przedsiębiorczym?

Praktyka prowadzenia biznesu. Co powinnam/powinienem wiedzieć? Pomiędzy światem wiedzy (nauki) i biznesu: komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia. Startup jako rodzaj prowadzenia działalności i duży projekt rozwojowy. Nie tylko startup. W jaki sposób można komercjalizować nowe pomysły biznesowe? Po co nam modelowanie nowego biznesu i od czego zacząć? Co jest moim pomysłem na biznes? Analiza: Who (klienci)? What (produkt/usługa)? How (wartości)? Why (oczekiwania i przewagi)? Taksonomia nowoczesnych modeli biznesowych dla startupów. Finansowe, strategiczne i operacyjne podejście do modelowania biznesowego w startupach. Z czego składa się dobry model? Etapy budowania pomysłu na biznes: Initiation, Concept, Integration, Market starter, Market feedback. Perpetum mobile. Jak stale doskonalić swój model biznesowy w startupie? Modelowanie w praktyce. Kategorie i rodzaje biznesu. Przykłady startupów. Czym się różni model od strategii rozwoju. Rodzaje strategii w funkcjonowaniu startupów. Do czego dążę? Cele, wizja i wartości w budowaniu startupu. Na czym polega biznesplan? Jak powinien wyglądać i kiedy warto go mieć?

Kiedy ? 15 marca 2022r., godz. 16.00.

Gdzie ? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Formy prawne prowadzenia biznesu w Polsce i UE. Od czego zależy wybór działalności? Dobre praktyki i różnice. Charakterystyka prawna biznesu: kto i na jakich zasadach może założyć/prowadzić firmę? Startup jako szczególny sposób prowadzenia mojej działalności – co należy wiedzieć? Co trzeba wiedzieć, jak to się robi i gdzie szukać informacji w zakładaniu firmy w PL/UE. Rejestracja biznesu przez Internet w kilku krokach. Koszty prowadzenia biznesu. Opodatkowanie i księgowość w biznesie. Uproszczona a pełna księgowość, formy i stawki (skale) podatkowe, VAT należny a naliczony, rozliczanie z ZUS. Podstawowe kategorie prawno-finansowe prowadzenia biznesu: dochód, przychód a koszty jego uzyskania. Jak i co fakturujemy? Konstrukcja faktury kosztowej i przychodowej. Sposoby rozliczania biznesu (także przez Internet).

Kiedy ? 22 marca 2022r., godz. 16.00.

 Gdzie ? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzenie: przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu oraz/lub programu inkubacji/akceleracji

Skalowanie biznesu/startupu. Co to dokładnie znaczy? Zakres i zasięg prowadzonej działalności. Sprzedaż lokalna, globalna a internacjonalizacja biznesu. Charakterystyka oferty USP (Unique Selling Proposition). Zasada ,,Sprzedaj produkt tak, jakbyś go faktycznie posiadał”. W jaki sposób zdefiniować rynek dla naszej działalności? Wielkość, zakres i potencjał rynkowy startupu – charakterystyka. Przykłady dobrych (skutecznych) analiz rynku (benchmarking, insight, foresight, trendsetting, badania ilościowe, statystyczne). Jak wygląda proces badania rynku? Jak i gdzie szukać danych? Zdefiniowanie i segmentacja klientów. Preferencje, oczekiwania, oferowane wartości. Analiza konkurencji jako specyficzne badanie rynku: dobór próby, metodologia, praktyczne wykorzystanie zebranych danych.

Kiedy? 29 marca 2022r., godz. 16.00.
Gdzie ? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: dr Kamil Bromski lub przedstawiciel firmy doradczej współpracującej ze startupami.

Ważne wskaźniki stosowane w biznesie typu startup: próg rentowności, dźwignia operacyjna, zysk operacyjny. Syndrom ,,utopionego EBIDTA”. Jak mogę ilościowo (nie tylko finansowo) skalować biznes? Rodzaje i rola Key Project Indicators (KPI) w nowym biznesie? Skalowanie sprzedaży: COS, ROI, CAC, TAM (ang. Total Adressable Market) i inne. Jak oszacować wolumen klientów dla nowego produktu/usługi na rynku? Rodzaje i funkcje strategii sprzedażowej w startupach. Jak krok po kroku budować sprzedaż. Budowa i segmentacja produktów/usług. Kanały sprzedaży i ich proporcje. Kluczowe wskaźniki sprzedażowe dla nowych produktów/usług na rynku. Nowoczesny lejek sprzedażowy, jego zastosowanie i ograniczenia. Strategie cenowe w startupach. Rola komunikacji marki i działania PR w celu zbudowania bazy klientów. Jak kreować i rozwijać markę nowego produktu/usługi. Marketing i Internet. Sztuka promocji i branding
w biznesie startowym.

Kiedy? 5 kwietnia 2022r., godz. 16.00.
Gdzie? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Z czego składa się plan kosztów i przychodów? Kwalifikacja kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych. Jakie informacje powinna zawierać prognoza finansowa projektu/biznesu? Dlaczego nie będę „na plusie” w pierwszym roku działalności? A może będę? Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania biznesu (oraz startupu): samofinansowanie i zysk z działalności, leasing, kredyty i pożyczki. Dotacje jako zewnętrzne źródło finansowania biznesu (startupu). Fundusze i działania strukturalne UE jako instrument finansowania biznesu typu startup – konstrukcja, programy operacyjne, podstawowe zasady. Staram się o dotację! Wniosek o dofinansowanie projektu UE: jak go napisać, co trzeba wiedzieć, gdzie szukać pomocy? Przykłady aktualnie dostępnych i planowanych programów wsparcia dla pomysłodawców i przedsiębiorców. Źródła wiedzy o możliwościach dofinansowania biznesu.

Kiedy? 12 kwietnia 2022r., godz. 16.00.
Gdzie? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: przedstawiciel funduszu inwestycyjnego (VC) pracującego ze startupami.

Dofinansowanie poprzez współpracę z inwestorem: rodzaje inwestorów, typologia funduszy inwestycyjnych. Etapy i rodzaje wejść kapitałowych „krok po kroku”. Struktura i funkcje dobrego pitch deck i teasera. Jak wygląda modelowy term sheet (umowa inwestycyjna z funduszem). Jak w praktyce wygląda współpraca z inwestorem? Modele wejścia i wyjścia z inwestycji. Na czym polega zwrot z inwestycji i rentowność projektu? Wskaźniki NPV i IRR. Przykłady popularnych funduszy typu VC (Venture Capital), w tym z dofinansowaniem UE. Możliwości wsparcia w pozyskaniu i przygotowaniu do inwestycji: dostępne programy inkubacji i akceleracji oferowane przez IOB (przykłady).

Kiedy? 19 kwietnia 2022r., godz. 16.00.

Gdzie? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Jak definiować innowacyjność projektu/biznesu? Metody oceny. Poziomy przygotowania biznesu do komercjalizacji. Gotowość technologiczna TRL. Na czym polega faza MVP Minimum Viable Product i jak do niej dojść? Różnice pomiędzy Proof of Principle a Proof of Concept. Rodzaje badań w nauce i gospodarce: typologia i przykłady. Prace przedwdrożeniowe: co muszę zrobić? Proces komercjalizacji wiedzy/technologii do biznesu. Prawa własności intelektualnej oraz ich skuteczna ochrona. Startup a spółki odpryskowe: spin-off/spin-out. Przedsiębiorczość akademicka. Czy mój startup/produkt jest innowacyjny? Analiza potencjału rynkowego wiedzy/technologii – sposoby oceny i weryfikacji. Programy dedykowane współpracy nauki i biznesu.

Kiedy? 26 kwietnia 2022r., godz. 16.00.

Gdzie? UWr (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prowadzący: Kamil Bromski lub doradca ds. komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych

Mam pomysł na biznes. Gdzie szukać odpowiedniego inwestora? Warunki współpracy i oczekiwania współczesnych funduszy inwestycyjnych. Proces komunikacji z potencjalnym inwestorem: krok po kroku. Jak (i co) przygotować się do prezentacji swojego biznesu przed funduszem? „Nie wypaść z gry czyli jak wypaść dobrze!”. Techniki i tricki wykorzystywane w atrakcyjnej prezentacji. Biznes (pomysł) stanowią pomysłodawcy! Sztuka prezentacji i umiejętności interpersonalne. Timing i zainteresowanie swoim projektem na spotkaniu.

Kiedy? 10 i 17 maja 2022r., godz. 16.00.

Gdzie? (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Prezentacja wypracowanych pomysłów przed komisją oraz feedback.

Komisja:

 • dr hab. Leszek Kwieciński prof. UWr, Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • mgr Ewa Kaucz – Wiceprezes, dyrektor zarządzająca Concordia Design Wrocław, kierownik projektu Poland Prize (PARP),
 • Przedstawiciel/ka funduszu inwestycyjnego,
 • Przedstawiciel/ka startupu.
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website