Ela – system monitorowania losów zawodowych absolwentów

Ela monitoruje losy zawodowe absolwentów

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) jest platformą pozwalającą na generowanie raportów dotyczących m.in.: wysokości zarobków absolwentów, czasu poszukiwania pracy etatowej po zakończeniu studiów czy ryzyka bezrobocia. Pozytywną stroną ELA jest możliwość porównania sytuacji absolwentów tych samych kierunków na różnych uczelniach, jak również zbiorcze porównywanie samych uczelni. Do tej pory ukazały się raporty absolwentów z roczników 2014 – 2019.

 

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website