O nas

Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego to zespół specjalistek z obszaru rynku pracy, wspierających studentki i studentów, absolwentki i absolwentów naszej Uczelni w planowaniu i rozpoczynaniu kariery zawodowej.

Kim jesteśmy?

Bardzo lubimy swoją pracę i jesteśmy tutaj, bo  mamy głębokie przekonanie, że ma ona sens, jest potrzebna i ważna. Co istotne – potwierdzają to nasze klientki i klienci, osoby, które korzystały i korzystają  z oferty przygotowanej przez Biuro Karier.

Wiemy, że tranzycja na rynek pracy, przejście ze świata studiów do świata pracodawców i ich wymagań,  jest dużym wyzwaniem, dlatego z pasją i zaangażowaniem podpowiadamy, doradzamy, rekomendujemy, jak zrobić to najskuteczniej. Biuro Karier to łącznik pomiędzy Uczelnią a biznesem, pomost, który w bezpieczny sposób przeprowadza przez czasami rwące wody niepewności, niewiedzy czy wątpliwości.

Dlaczego warto podróżować z nami?

Znalezienie swojego miejsca na rynku pracy jest podróżą, w dodatku taką, którą odbywamy zarówno na zewnątrz, jak i w głąb siebie. Z jednej strony musimy wiedzieć i zrozumieć, kogo rynek pracy poszukuje, jakie kompetencje są przez pracodawców cenione i poszukiwane. Z drugiej strony potrzebujemy realnie i adekwatnie ocenić własne zasoby, potencjał, jak również oczekiwania
i preferencje w odniesieniu do kariery zawodowej.

Dlaczego warto to robić z nami? Przede wszystkim dlatego, że praca ze studentkami i studentami jest naszą pasją, którą pogłębiamy i rozwijamy od lat. Również dlatego, że posiadamy specjalistyczną wiedzę, szerokie kontakty z rynkiem pracy, wieloletnie doświadczenie, znamy się na swojej pracy i cały czas się w niej doskonalimy. Jesteśmy na bieżąco z oczekiwaniami rynku pracy i chcemy się tą wiedzą dzielić.

Co jest dla nas ważne?

W swojej codziennej pracy, oprócz pasji, kierujemy się:

Nastawieniem na rozwój –głęboko wierzymy w tkwiący w naszych studentkach i studentach potencjał i mamy swoje sposoby na jego odkrywanie!

Otwartością i uważnością – dostrzegamy i szanujemy indywidualność każdej osoby, z którą pracujemy. Wiemy jak wspierać w poznawaniu swoich mocnych stron i atutów!

Jakością usług – nieustannie podnosimy własne kompetencje, aktualizujemy wiedzę, rozwijamy współpracę z biznesem po to, aby nasza oferta dla studentek i studentów była profesjonalna, wartościowa, przydatna i przede wszystkim-skuteczna!

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i wybrania najlepszej opcji dla siebie!

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą kariery
 • prowadzenie coachingów
 • pogotowie rekrutacyjne – konsultację CV drogą mailową
 • udostępnianie w serwisie internetowym ofert pracy / praktyk / staży
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych m.in. poprzez kursy i studia podyplomowe
 • prowadzenie webinarów, szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów
 • udostępnianie raportów dotyczących sytuacji na rynku pracy
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:
  – realizowanie projektów rozwojowych: Program mentoringowy i Program liderski
  – pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy / praktyk / staży
  – organizacja Targów Pracy i Praktyk – Kapmpus Kariery
  – współorganizowanie webinarów / warsztatów / szkoleń / wizyt studyjnych prowadzonych przez pracodawców i trenerów zewnętrznych dla studentek i studentów, absolwentek i absolwentów naszej Uczelni

Dane kontaktowe

Biuro Karier -
Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 49 A
50-138 Wrocław

tel./fax: 071 375 21 31
e-mail: 
biurokarier@uwr.edu.pl
www.biurokarier.uwr.edu.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek:
od 10:00 do 15:00

Nasz zespół

Manager Career Office Dominika Buczkowska

Dominika Buczkowska

kierowniczka Biura Karier, doradczyni kariery, trenerka

E-mail:
dominika.buczkowska@uwr.edu.pl

Telefon:
71 375 21 33

Elżbieta Oleniacz - Czajka

moderatorka social media, doradczyni kariery, trenerka,
koordynatorka Programu Mentoringowego UWr

E-mail:
elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl

Telefon:
71 375 21 34

Marta Idkowiak

specjalistka ds. rynku pracy, doradczyni kariery, koordynatorka Targów Pracy
i Praktyk – Kampus Kariery

E-mail:
marta.idkowiak@uwr.edu.pl

Telefon:
71 375 21 32

Monika Jackowska

specjalistka ds. rynku pracy, akredytowany coach ACC ICF, doradczyni kariery, koordynatorka Programu liderskiego UWr

E-mail:
monika.jackowska@uwr.edu.pl

Telefon:
71 375 21 31

Kamila Piwowar

specjalistka ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów i e-learningu

E-mail:
kamila.piwowar@uwr.edu.pl

Telefon:
71 375 21 31

Rys historyczny

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów powstało 16 czerwca 1997r. na mocy umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską a Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu.

15 kwietnia 2002 r. pomiędzy wrocławskimi uczelniami publicznymi a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu została podpisana umowa, która nadała pracy Biura międzyuczelniany charakter. W skład Biura weszły Uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna, Akademia Rolnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Jeszcze w tym samym roku dołączyła do nas Akademia Medyczna.

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 145/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.i na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) i umowy z dnia 15 kwietnia 2002 r. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zostało włączone w struktury organizacyjne Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego jako komórka administracyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauczania.

Od 13 marca 2007 r. Uniwersytet Wrocławski widnieje w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 3532/1a, a od 30 czerwca 2009 r. w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia oraz poradnictwa zawodowego pod nr 3532. Obowiązki wymienionych instytucji rynku pracy pełni Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier.

Na chwilę obecną w skład Biura wchodzą Uczelnie: Uniwersytet Wrocławski i Akademia Muzycznej. Pozostałe uczelnie utworzyły własne biura karier.

 

Biuro Karier zrzeszone jest w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier.

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.
 
Do najważniejszych zadań DSBK należą:
 • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej      studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
 • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
 • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
 • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz po szczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website