Rekomendacje dla Wydziałów UWr

Rekomendacje

Zapraszamy do lektury Rekomendacji, będących próbą uchwycenia najważniejszych elementów wpływających na obecny rynek pracy, a co za tym idzie, oddziałujących bezpośrednio na Absolwentki i Absolwentów opuszczających mury naszej Uczelni.

Postrzegamy rolę Biura Karier jako z jednej strony pośrednika pomiędzy rynkiem pracy, otoczeniem społeczno-gospodarczym a Uczelnią, networkera, który stwarza możliwości do spotkania się w jednym miejscu i czasie, przyszłego pracownika lub przedsiębiorcy z przyszłym pracodawcą czy klientem. Nieprzerwanie od wielu lat organizujemy i prowadzimy różne inicjatywy, projekty, szkolenia, programy, które mają za zadanie łączyć nasze studentki i studentów z biznesem i ułatwiać im tranzycję na rynek pracy. Nasza rola, jak ją rozumiemy, nie kończy się tylko na pośredniczeniu. Widzimy siebie również jako swoistego ,,tłumacza’’, próbującego mozolnie i bez wytchnienia, przekładać język biznesu na mowę uniwersyteckiego kształcenia, starając się jednocześnie jak najmniej w tym przekładzie utracić.

 

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website