Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

O firmie

PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego to jeden z wielu takich punktów w całej Polsce.

Ekperci z PIFE udzielają wielu wskazówek, niezbędnych, aby sprawnie otrzymać dotację, prawidłowo prowadzić dokumentację oraz rozliczyć się z tego wsparcia.

Podstawowe usługi PIFE to:

  • ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań;
  • informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich – tj. udzielenie informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze środków w ramach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach i formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do właściwych instytucji);
    informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym Programie/Działaniu/Konkursie.

O PIFE:

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website