Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Obserwuj

O firmie

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu jest jedną z trzech szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM). W szkole realizujemy podstawę programową MEN oraz dwa programy International Baccalaureate Organization (IBO): w pierwszej i drugiej klasie liceum jest to IB Middle Years Programme (MYP), a w klasie trzeciej i czwartej – IB Diploma Programme (DP). Oba te programy optymalnie przygotowują młodych ludzi do podjęcia wyzwań związanych ze studiowaniem na najlepszych uniwersytetach w Polsce i za granicą. Naszą filozofię nauczania opieramy na holistycznym podejściu do ucznia. Wierzymy, że dzięki temu nasi absolwenci osiągają sukces nie tylko w sferze akademickiej, ale i osobistej. W początkowym etapie nauki realizację polskiej podstawy programowej łączymy z założeniami MYP, które uwzględniają potrzebę wszechstronnego wykształcenia młodego człowieka. Nasi uczniowie wiedzą, jak mądrze dokonywać wyborów i co zrobić, żeby pasja uczenia się pozostała na całe życie. Kształtują w sobie cechy i postawy pomagające prawidłowo funkcjonować w zglobalizowanym świecie. Obok oferty zajęć podstawowych stale rozwijamy blok zajęć dodatkowych oraz program wolontariatu. Komunikacja stanowi dla nas bardzo ważny aspekt, dlatego oferujemy nauczanie dwujęzyczne i w języku angielskim. Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim jest niezbędna, by studiować za granicą, uzyskać dobrą pracę i podróżować, a także poszerzać swoją wiedzę i rozwijać hobby. Oferujemy też naukę drugiego języka obcego (niemieckiego lub hiszpańskiego). Oczywiście nie zapominamy o języku polskim, bo uważamy, że sprawne i piękne posługiwanie się językiem ojczystym jest bazową cechą wykształconego, kulturalnego człowieka. Kolejnym wyróżnikiem oferty naszej szkoły jest międzynarodowy Program Sportowy “Wolves”, w ramach którego uczniowie nie tylko rozwijają sprawność fizyczną i poznają wiele dyscyplin sportu, ale uczą się też samodyscypliny, poznają zasady fair play i zdrowej rywalizacji oraz uczą się o sporcie i zdrowym trybie życia w szerokim kontekście międzykulturowym.

Informacje o firmie

  • Branża Firmy: Edukacja
  • Adres Firmy: Racławicka 101

Connect with us

Kompetencje

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website