Strategia rozwoju relacji z Absolwentami

Strategia rozwoju relacji z Absolwentami

Troje młodych ludzi stoi na tarasie budynku. W tle panorama Wrocławia.

W Strategii Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023 znajdujemy deklarację, że: ,,Najlepszym kapitałem i najwyższą wartością Uniwersytetu Wrocławskiego jest wspólnota pracowników, studentów i doktorantów, która utrzymuje stałą więź z absolwentami”. Rozwijanie współpracy z absolwentami i ich aktywny udział w promocji Uniwersytetu jest również jednym z ważniejszych zadań przypisanych do celu strategicznego jakim jest rozwój współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Budowanie relacji nie jest jednorazowym aktem, wymaga zaangażowania, czasu i przede wszystkim więzi (A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s.103.), która powstaje m.in. poprzez identyfikację i realizację obustronnych wartości.

W ciągu najbliższych miesięcy zbadamy oczekiwania i potrzeby naszych Absolwentek i Absolwentów w obszarze utrzymywania relacji z Uczelnią. Postaramy się zidentyfikować najważniejsze wartości i korzyści, które mogą stanowić podstawę pod długotrwałą i satysfakcjonującą relację.

Sprawdziliśmy metodą desk research jak wygląda współpraca z absolwentami na innych, wiodących Uczelniach w Polsce. Po dokładnym przeanalizowaniu otrzymanych informacji przygotowaliśmy ankietę, w której pytaliśmy nasze Absolwentki i naszych Absolwentów o zdanie w tym temacie.

Co wydarzy się później? Wyniki badań opinii Absolwentek i Absolwentów z obu etapów, wyniki desk research pozwolą nam na przygotowanie propozycji strategii budowania i utrzymywania relacji z absolwentami, którą przedstawimy Władzom Uniwersytetu Wrocławskiego do końca marca 2023 roku. Taki jest plan!

Wstępne wyniki I etapu badań strategii relacji absolwentów z Uniwersytetem Wrocławskim

Od 18 października do 6 listopada prowadziliśmy badanie wśród absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, pytając o ich opinię na temat budowania relacji między Uczelnią a jej absolwentami. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu, a szczególnie osobom, które wyraziły chęć udziału w drugim etapie badania.  

Zainteresowanych wynikami badania zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym raportem. 

W badaniu wzięło udział 266 osób. Największą grupę badanych (57 osób) stanowiły osoby, które ukończyły studia około 2 lata przed przeprowadzanym badaniem.  

Drugą najliczniejszą grupą (48 osób) były osoby, które ukończyły studia ponad 10 lat temu a trzecią (47 osób) osoby, które ukończyły studia około rok przed badaniem. 

W ankiecie pytaliśmy absolwentów m.in. o utrzymywanie kontaktów z Uczelnią, o ich oczekiwania wobec współpracy absolwent – uczelnia i możliwości zaangażowania się w nią. Chcieliśmy również dowiedzieć się, które z potencjalnych korzyści oferowanych absolwentom, byłyby dla nich najbardziej interesujące.  
Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki badania. Staną się one podstawą do drugiej części badania – indywidualnych wywiadów pogłębionych z absolwentami. 

Relacje: 

39% z osób badanych uznało, że utrzymuje relacje ze swoją Alma Mater, zaś 61% nie utrzymuje obecnie relacji z Uniwersytetem.  

wykres kołowy   

Wśród osób nieutrzymujących relacji z uczelnią 27% z nich chciałoby zacząć budować relacje ze swoją Alma Mater.  

103 osoby, z biorących udział w badaniu, utrzymuje kontakt z Uniwersytetem Wrocławskim. 34% z nich chciałoby bardziej zaangażować się w relację z Uczelnią. 

 

Zaangażowanie: 

Ankietowani chcieliby zaangażować się w relację z Uczelnią poprzez: 

 • 40 % badanych chciałoby dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze studentami wydziałów/ kierunków, które ukończyli, 
 • 26% z osób badanych chciałoby współtworzyć Klub Absolwenta, 
 • 16% chciałoby należeć do grup zrzeszających absolwentów na portalach społecznościowych, 
 • 14% z osób badanych mogłoby zaoferować studentom staż albo praktyki lub umożliwić, poznanie zawodu poprzez zaproszenie studentów do swojej firmy. 

 

Benefity: 

Z oferty benefitów oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski, absolwenci najchętniej skorzystaliby: 

 • ze zniżek na studia podyplomowe (60%),  
 • zniżek do Ogrodu Botanicznego (50%), 
 • możliwości korzystania z zasobów bibliotek uniwersyteckich (49%). 

Kontakt: 

Absolwenci, w celu znalezienia działań do nich skierowanych, najchętniej korzystaliby: 

 • z profilu Uniwersytetu Wrocławskiego na Facebooku (64%),  
 • ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego (48%), 
 • z newslettera wysyłanego przez Uczelnię (33%). 

 

Obszerniejsze omówienie wyników będzie można zaleźć w raporcie, który będzie opublikowany w pierwszej połowie 2023 roku. 

Harmonogram

 • Do 6.11.22 – Zbieramy opinie absolwentów podczas badania ilościowego.
  Żeby wziąć udział w ankiecie należy kliknąć w  link.
 • 16.11.22 – Opublikowanie wyników I etapu badania.
 • Do 6.12.22 – II etap – badanie jakościowe IDI.
 • Do 11.01.23 – Opublikowanie wyników II etapu badania.
 • Do 18.01.23 – Opublikowanie wyników badania.
Kontakt do Joanny Malinowskiej - specjalistki ds. relacji z absolwentami
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website