Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Praca w sądzie

Sąd rejonowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości jeden z sądów powszechnych.

W sądach rejonowych zatrudnieni są: sędziowie, referendarze, asystenci sędziego, kuratorzy, pracownicy administracyjni (urzędnicy) oraz pracownicy obsługi.

Sąd rejonowy dzieli się na wydziały (w zależności od potrzeb):

  • cywilny,
  • karny,
  • rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny),
  • pracy,
  • ksiąg wieczystych,
  • gospodarczy,
  • oraz oddziały zajmujące się zagadnieniami administracyjno-gospodarczo-finansowo-kadrowymi.

W zależności od wielkości sądu rejonowego tworzone są: Oddział Administracyjny (sekretariat prezesa i dyrektora), Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Kadr, Oddział Informatyczny. W mniejszych sądach, zamiast oddziałów, mogą być tworzone sekcje.

Praca w sądzie jest idealna dla osób, które interesują się życiem społecznym, cenią sobie stabilizację, są rzetelne i lubią pracę z dokumentami.

logo_Sąd

Dane kontaktowe

ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website