Przerwij to – szkoła Liderek i Liderów antyprzemocowych

Fundacja NON LICETT rozpoczęła rekrutację do projektu ,,Przerwij to – szkoła Liderek i Liderów antyprzemocowych’’. Jest to oferta skierowana do studentów i studentek, którzy chcieliby wziąć udział w darmowym, intensywnym certyfikowanym kursie rozwoju wolontariatu antyprzemocowego. W ramach kompleksowego kursu powstanie grupa Wolontariuszy – Liderów antyprzemocowych, którzy następnie przeprowadzą własne działania edukacyjne i uświadamiające na terenie całego Wrocławia. Ponadto uczestnicy zostaną przygotowani do udzielania podstawowego wsparcia osobom pokrzywdzonym. W szczególności działania koncentrować się będą na przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych i dzieci, a także na wczesnej profilaktyce przemocy w związkach młodych dorosłych.

W ramach kursu na Uczestników czekają:

 • 6 dni szkoleń stacjonarnych we Wrocławiu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym w szczególności krzywdzenia dzieci i osób starszych, oraz profilaktyki przemocy w związkach młodych dorosłych,
 • 5 dni szkoleń online rozwijających takie kompetencje, jak: praca w zespole, prowadzenie projektu edukacyjnego, skuteczna komunikacja, autorozwój i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • 2 spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej, w ramach których zaplanujesz adekwatne do ich potrzeb działania edukacyjne,
 • realizacja własnych wolontariackich inicjatyw edukacyjnych i uświadamiających w listopadzie/grudniu 2021.

  Priorytetowo rekrutacja skierowana jest do studentów/ek oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, psychoterapii, socjologii i innych kierunków pokrewnych, natomiast status studenta nie jest warunkiem udziału w projekcie.

  Jak się zapisać?
  Chętni proszeni są o wypełnienie i wysłanie formularza online do 13 września 2021.

  Harmonogram i szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się poniżej:

 • Korzyści z udziału w kursie:

  • zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 48 godzin intensywnych bezpłatnych warsztatów,

  • rozwinięcie kompetencji miękkich oraz umiejętności z zakresu projektowania działań edukacyjnych w ramach 40 godzin bezpłatnych warsztatów online,

  • zdobycie praktycznego doświadczenia w projektowaniu, organizowaniu i realizowaniu własnych warsztatów i inicjatyw edukacyjnych i uświadamiających,

  • możliwość zrealizowania własnych pomysłów na przeciwdziałanie przemocy domowej,

  • współpraca z pełnym pasji i zaangażowania zespołem specjalistów i wolontariuszy Fundacji NON LICET,

  • poszerzenie sieci kontaktów i poznanie nowych osób,

  • pogłębienie kontaktów z członkami własnej społeczności lokalnej oraz poznanie podmiotów, które działają w najbliższej okolicy,

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,

  • zeszyt dokumentujący realizację własnego projektu edukacyjnego,

  • możliwość kontynuacji współpracy z Fundacją NON LICET po zakończeniu kursu.

  Fragment splotu łańcucha przerwanego w jednym miejscu. Pod spodem napis: Przerwij To

Strona fundacji: https://www.nonlicet.pl/

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website