Przedsiębiorczość – short list of knowledge

Linki, które warto odwiedzić

Co pewien czas realizowane są projekty, w których osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji. W takich projektach zazwyczaj jest zorganizowane wsparcie merytoryczne (np. spotkanie z księgowym, doradcą biznesowym lub doradcą finansowym). (Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce “Finansowanie z Funduszy Europejskich”

z ostatniej chwili...

Tytuł: „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”, numer projektu: POWR.01.02.01-02-0007/20.Strona internetowa projektu: https://pierwszafirma.com.pl/fb/PierwszaFirma (https://www.facebook.com/profile.php?id=100077793519971)

W ramach projektu możliwe jest m.in. otrzymanie wsparcia dotacyjnego oraz pomostowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w łącznej kwocie ponad 37 tysięcy złotych. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • są osobami młodymi – w wieku 18-29 lat,
 • są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w UP,
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.,
 • zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. dolnośląskiego.
 • Co możesz otrzymać?
  – Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej do 23 050,00 zł
  – Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 480,00 zł miesięcznie
  – Szkolenia z podstaw działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości”
  – Szkolenia sprzedażowe
  – Szkolenia: warsztaty pisania biznesplanu z uwzględnieniem sporządzania budżetów i prognoz finansowych
  – Szkolenie z podstaw księgowości
  – Szkolenie ze zdalnych metod prowadzenia biznesu z uwzględnieniem stanu pandemii – 16
 • Wsparcie w ramach działalności stanowi pomoc de minimis, może zostać przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów
  ZUS, wynajmu biura, bieżących rachunków, księgowości itp.
  (w tym: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych; radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
  opracowanie raportów obrazujących kondycję firmy) – 32 h
  (w tym: reklama i inne działania promocyjne; negocjacje biznesowe; pozyskiwanie i obsługa klienta) – 16 h
  (w tym: inne źródła finansowania działalności gospodarczej; sporządzanie biznesplanu i jego realizacji
  sporządzanie planów operacyjnych i strategicznych firmy) – 16 h
  (w tym: szkolenia z księgowości oraz przepisy podatkowe i ZUS) – 16 hSzczegóły znajdziesz na stronie projektu: www.pierwszafirma.com.pl

dotacje

10.05.2022 r.

Skąd czerpać wiedzę?

Istnieją dwa źródła wiedzy o sankcjach:

Zazwyczaj sankcje dotyczą importu towarów z Rosji jednak wśród pięciu unijnych pakietów znajduje się również całkowity zakaz transakcji z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi z różnych sektorów.

Należy się spodziewać, że sankcji będą nadal rozbudowywane, dlatego warto uwrażliwić na ten aspekt osoby odpowiedzialne w firmie za kontakty międzynarodowe. Szczególnie, że kary mogą być dotkliwe – obecnie do wysokości 20 mln złotych. 

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website