DUW Centrum Powiadamiania Ratunkowego

CPR 3

O Centrum

Logo 112

Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych.
Zakres obowiązków operatorów obejmuje m.in. pełnienie dyżurów w systemie całodobowym, obsługę zgłoszeń alarmowych, współdziałanie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytorami medycznymi oraz dyżurnymi Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Borowska 138

Wrocław

CPR 4
budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website